BÂY GIỜ LÀ:

BẰNG CÔNG NHẬN

LIÊN KẾT THƯ VIỆN

WEBSITE THƯỜNG DÙNG

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Theo thầy cô phần mềm nào sau đây rất thiết thực nhất trong dạy học môn Toán?
Geometer SketchPad
GeoGebra
Cabri
CarMetal

ĐI DỌC VIỆT NAM

Sắp xếp dữ liệu

Điều khiển máy tính từ xa

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  CHÚC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC MỚI GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG MỚI

  -
  -

  MỜI QUÝ VỊ QUAN TÂM

  Danh sách đầy đủ | Danh sách rút gọn

  746070
  Họ và tên Bùi Đức Hạnh
  Giới tính Nam
  Email buiduchanh.thcsleloi@gmail.com
  Website http://khotulieu.violet.vn/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 14059 (Xem chi tiết)

  105627
  Họ và tên Bùi Đức Hạnh
  Giới tính Nam
  Email buiduchanhthcsleloi@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 2694 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Thanh Trang
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  772427
  Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthihanh.thcsleloi@gmail.com
  Website http://violet.vn/nguyenthihanhthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 1959 (Xem chi tiết)

  792866
  Họ và tên Lê Đống
  Giới tính Nam
  Email ledong.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://ledongthcsllcl.violet.vn/
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 3329 (Xem chi tiết)

  180740
  Họ và tên Phan Thị Phương Lan
  Giới tính Nữ
  Email phanphuonglan.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/phanphuonglanthcsllcl/
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 21146 (Xem chi tiết)

  835869
  Họ và tên Nguyễn Đình Thắng
  Giới tính Nam
  Email nguyendinhthang.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/nguyendinhthangthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Tin học, Thể dục
  Điểm số 3825 (Xem chi tiết)

  788297
  Họ và tên Lê Ngoc Diệu
  Giới tính Nam
  Email lengocdieu.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/lengocdieuthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Địa Lý, Âm nhạc
  Điểm số 3160 (Xem chi tiết)

  846940
  Họ và tên Trần Thị Lệ Anh
  Giới tính Nữ
  Email Tranleanh.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/tranleanhthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 5558 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Phương
  Giới tính Nữ
  Email tranthanhphuong.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 14092 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đào Thị Hồng Vân
  Giới tính Nữ
  Email daohongvan.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/daothihongvan/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  846943
  Họ và tên Nguyễn Thị Bình Nguyên
  Giới tính Nữ
  Email nguyenbinhnguyen.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/nbnthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 17476 (Xem chi tiết)

  846956
  Họ và tên Phan Thị Hiếu
  Giới tính Nữ
  Email phanthihieu.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/phanthihieuthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 1305 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trịnh Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Email trinhthilananh.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/trinhthilananhthcsleloi/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 9414 (Xem chi tiết)

  847096
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoà
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuhoa.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/nguyenthuhoathcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 2247 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Ngọc Tuyển
  Giới tính Nữ
  Email lengoctuyen.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/ngoctuyenthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 3437 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Sĩ Vĩnh Phú
  Giới tính Nam
  Email hovinhphu.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/hovinhphuthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 10176 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Lý
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthily.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1655 (Xem chi tiết)

  847024
  Họ và tên Nguyễn Việt Hà
  Giới tính Nam
  Email nguyenviethathcsllcl@gmail.com
  Website http://violet.vn/nguyenviethathcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 9772 (Xem chi tiết)

  846980
  Họ và tên Hoàng Thị Nhân
  Giới tính Nữ
  Email hoangthinhan.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/hoangthinhanthcsllcl/
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 11493 (Xem chi tiết)