BÂY GIỜ LÀ:

BẰNG CÔNG NHẬN

LIÊN KẾT THƯ VIỆN

WEBSITE THƯỜNG DÙNG

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Theo thầy cô phần mềm nào sau đây rất thiết thực nhất trong dạy học môn Toán?
Geometer SketchPad
GeoGebra
Cabri
CarMetal

ĐI DỌC VIỆT NAM

Sắp xếp dữ liệu

Điều khiển máy tính từ xa

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 1 thành viên
  • Nguyễn Thị Hà
  • CHÚC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC MỚI GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG MỚI

    -
    -

    MỜI QUÝ VỊ QUAN TÂM

    8166544
    Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Trang
    Giới tính Nữ
    Email nguyenthuytrang.hsllcl@gmail.com
    Website http://violet.vn/ditichlichsudp
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Lịch sử
    Điểm số 262 (Xem chi tiết)

    4545842
    Họ và tên Trần Thị Phương Thảo
    Giới tính Nữ
    Email trthphthao@email.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 61 (Xem chi tiết)

    4016069
    Họ và tên Võ Thị Ngọc Thảo
    Giới tính Nữ
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    4015969
    Họ và tên Lê Thị Hạ My
    Giới tính Nữ
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    4015975
    Họ và tên Lê Thị Hoài Linh
    Giới tính Nữ
    Email lehoailinh.hsllcl1011@gmail.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Võ Tất Thành
    Giới tính Nam
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    4015954
    Họ và tên Lê Đức Linh
    Giới tính Nam
    Email ldlinh_196@yahoo.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    2519365
    Họ và tên Lê Tuấn Vũ
    Giới tính Nam
    Email ngoitrendinh_evoret_doiem@yahoo.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 88 (Xem chi tiết)

    2074883
    Họ và tên Đoàn Văn Vĩnh Thọ
    Giới tính Nam
    Email doanvanvinhtho@gmail.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Lê Thị Ngọc Tuyển
    Giới tính Nữ
    Email lengoctuyenthcsllcl@gmail.com
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
    Điểm số 3857 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Hà Thị Cúc Hoa
    Giới tính Nữ
    Email hacuchoa.thcsllcl@quangtri.edu.vn
    Website http://violet.vn/hacuchoallcl
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
    Điểm số 2181 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Vinh
    Giới tính Nữ
    Email nguyenthuyvinh.thcsllcl@quangtri.edu.vn
    Website http://violet.vn/nguyenthuyvinhthcsllcl
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Toán học, Vật lý
    Điểm số 10133 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Lê Thị Anh Thi
    Giới tính Nữ
    Email leanhthi@yahoo.com
    Website http://violet.vn/lamanhthi
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Ngoại ngữ
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    1195324
    Họ và tên Học Sinh Thcs Lê Lợi
    Giới tính Nữ
    Email hsllcl@yahoo.com.vn
    Website http://hsllcl.violet.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Lịch sử
    Điểm số 96 (Xem chi tiết)

    1150831
    Họ và tên Nguyễn Thanh Điệp
    Giới tính Nam
    Email boykute01@yahoo.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Trang
    Giới tính Nữ
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 90 (Xem chi tiết)

    No_photo
    Họ và tên Hoàng Thanh Liêm
    Giới tính Nam
    Email liemhoangthanh@gmail.com
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 235 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Lê Thị Anh Thi
    Giới tính Nữ
    Email leanhthi.thcsllcl@quangtri.edu.vn
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Ngoại ngữ
    Điểm số 495 (Xem chi tiết)

    1053439
    Họ và tên Nguyễn Hoàng Giáp
    Giới tính Nam
    Chức vụ Học sinh
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Điểm số 89 (Xem chi tiết)

    No_photof
    Họ và tên Trịnh Thị Thanh Xuân
    Giới tính Nữ
    Email trinhthanhxuan.thcsllcl@quangtri.edu.vn
    Website http://violet.vn/trinhthanhxuan
    Chức vụ Giáo viên Trung học
    Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
    Quận/huyện Huyện Cam Lộ
    Tỉnh/thành Quảng Trị
    Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
    Điểm số 6001 (Xem chi tiết)