BÂY GIỜ LÀ:

BẰNG CÔNG NHẬN

LIÊN KẾT THƯ VIỆN

WEBSITE THƯỜNG DÙNG

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Theo thầy cô phần mềm nào sau đây rất thiết thực nhất trong dạy học môn Toán?
Geometer SketchPad
GeoGebra
Cabri
CarMetal

ĐI DỌC VIỆT NAM

Sắp xếp dữ liệu

Điều khiển máy tính từ xa

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CHÚC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH NĂM HỌC MỚI GẶT HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG MỚI

  -
  -

  TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

  MỜI QUÝ VỊ QUAN TÂM

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Trang
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuytrang.hsllcl@gmail.com
  Website http://violet.vn/ditichlichsudp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 460 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Email trthphthao98@gmaill.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Ngọc Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Hạ My
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Hoài Linh
  Giới tính Nữ
  Email lehoailinh.hsllcl1011@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Võ Tất Thành
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Đức Linh
  Giới tính Nam
  Email ldlinh_196@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Tuấn Vũ
  Giới tính Nam
  Email ngoitrendinh_evoret_doiem@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đoàn Văn Vĩnh Thọ
  Giới tính Nam
  Email doanvanvinhtho@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Thị Ngọc Tuyển
  Giới tính Nữ
  Email lengoctuyenthcsllcl@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 9416 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hà Thị Cúc Hoa
  Giới tính Nữ
  Email hacuchoa.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/hacuchoallcl
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 2433 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Vinh
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthuyvinh.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/nguyenthuyvinhthcsllcl
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 10358 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Anh Thi
  Giới tính Nữ
  Email leanhthi@yahoo.com
  Website http://violet.vn/lamanhthi
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Học Sinh Thcs Lê Lợi
  Giới tính Nữ
  Email hsllcl@yahoo.com.vn
  Website http://hsllcl.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 105 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Điệp
  Giới tính Nam
  Email boykute01@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Thanh Liêm
  Giới tính Nam
  Email liemhoangthanh@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 238 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Anh Thi
  Giới tính Nữ
  Email leanhthi.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 552 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Giáp
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trịnh Thị Thanh Xuân
  Giới tính Nữ
  Email trinhthanhxuan.thcsllcl@quangtri.edu.vn
  Website http://violet.vn/trinhthanhxuan
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
  Quận/huyện Huyện Cam Lộ
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 6492 (Xem chi tiết)