QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

LIÊN KẾT THƯ VIỆN

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Theo thầy cô phần mềm nào sau đây rất thiết thực nhất trong dạy học môn Toán?
Geometer SketchPad
GeoGebra
Cabri
CarMetal

ĐI DỌC VIỆT NAM

Sắp xếp dữ liệu

Điều khiển máy tính từ xa

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

  MỜI QUÝ VỊ QUAN TÂM

  NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Phương Lan (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:18' 16-05-2010
  Dung lượng: 70.5 KB
  Số lượt tải: 392
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT CAM LỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

  - Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  - Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường

  Chương I
  TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
  Điều 1. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường
  1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
  2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật và giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
  Điều 2. Hội đồng trường
  1. Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
  a) Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;
  b) Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường;
  c) Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường;
  d) Quyết định về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng;
  đ) Giám sát việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.
  2. Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường được thực hiện theo Điều lệ Trường trung học cơ sở do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 2/4/2007.
  Điều 3. Các hội đồng khác trong nhà trường
  1. Hội đồng thi đua và khen thưởng
  Hội đồng thi đua khen thưởng tư vấn về công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường và động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Hội đồng kỷ luật
  a) Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét hoặc xoá kỷ luật đối với học sinh theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật do Hiệu trưởng quyết định thành lập và làm chủ tịch, gồm: Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường;
  b) Hội đồng kỷ luật được thành lập để xét và đề nghị xử lí kỉ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
  3. Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể của từng công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của các hội đồng này do Hiệu trưởng quy định.
  Điều 4. Tổ chuyên môn
  1. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm của nhà trường được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.
  2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
  a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;
  b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
  3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.
  Điều 5. Tổ văn phòng
  1. Trường có một tổ văn phòng, gồm viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên khác.
  2. Tổ văn phòng có tổ trưởng và 1 tổ phó, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.
  Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng
  1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng
  a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
  b) Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường;
  c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
  d) Quản lý
   
  Gửi ý kiến